29.09.2014 09:21

Překlady cizích jazyků svěřte odborníkům

Potřebujete přeložit odborný text do němčiny pro soudní jednání nebo nabídku pro svého budoucího obchodního partnera ve Francii? Překlady cizích jazyků jsou potřeba téměř v každé firmě, která se neorientuje jen na domácí trh. Přestože znalost angličtiny je už dneska povinností, ne každý je schopen si poradit s odborným textem nebo obchodním textem, kde záleží na správné volbě jazyka.  Než spoléhat na sporné znalosti někdejších au pair, je lepší se obrátit na profesionální překladatele. Nejčastěji nabízejí překlady angličtiny, překlady němčiny, překlady francouzštiny, ale i překlady dalších jazyků.

A jak by měl postupovat správný překladatel při pořízení překladů cizích jazyků? Správná překladatelská firma si poradí s překlady do cizích jazyků, i z cizích jazyků do češtiny. Ovládá odborné termíny i legislativní zvyklosti České republiky. Správný překladatel musí umět jasně a srozumitelně vyjádřit myšlenku v cizím jazyce, nebo ji převést do češtiny. Na automatické internetové překladače zapomeňte. Překlady cizích jazyků jsou doménou lidí, zatím žádný program neukázal tak značný cit pro slova a jejich užití ve větě. 

Na správném překladu závisí mnohé. U soudu můžete snadno prohrát spor, když budete mít například špatné překlady francouzštiny. Váš obchodní partner vás špatně pochopí a lehce tak přijdete o lukrativní zakázku. Nejlepší překlady jsou od vzdělaných rodilých mluvčích nebo bilingvistů. Rodilý mluvčí zná úskalí cizího jazyka, dokáže se dobře orientovat i ve slangu různých skupin. Pro překlady cizích jazyků je to velmi důležité. Bilingvista většinou pochází z dvojjazyčné rodiny a umí perfektně dva jazyky. Výborně se vyzná v běžné řeči a nejlépe pochopí smysl sdělení a dokáže ho do druhého jazyka převést.

V kvalitní překladatelské firmě je vždy více překladatelů jednoho jazyka, kteří ovládají různé odbornosti. Každý přece ví, že nikdo nemůže být odborníkem na všechno. A je důležité se neustále vzdělávat a zvyšovat svoji odbornou kvalifikaci. Hodně lidí si myslí, že když žili nějaký rok v cizině, mohou zvládnout překlady cizích jazyků. Ale to je velký omyl. Nikdo si nedává překládat běžné texty, to by měl správný manažer zvládnout i se svojí školní znalostí. Vždy totiž jde o odborný text, u něhož záleží téměř na každém slovu. Nesprávným pochopením se může význam sdělení úplně otočit. A to může být velký problém při jednání na jakékoli úrovni. 

Česká společnost se zaměřila před lety zejména na výuku anglického jazyka, ale nyní je zájem o překlady francouzštiny i o překlady němčiny. Proč komunikovat přes třetí jazyk, když je daleko lepší se domluvit v jazyce obchodníka. Čím je větší obchodní aktivita, tím roste i potřeba překladů cizích jazyků při soudních či arbitrážních jednáních. Pro kvalitní překlady se vždy raději obraťte na specializovanou firmu, která za svůj text ručí a často je i pojištěná proti případné škodě.

 

—————

Zpět